§ REGULAMIN XXIV EDYCJI AMATORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ ATLAS TOURS 2022-2023

  1. Amatorska Liga działa, jako sekcja Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego MUKS Sari Żory (osobowość prawna), a jej funkcjonowanie w całości opiera się na społecznej działalności osób, które biorą w niej udział.
  2. Od sierpnia 2015 roku sponsorem głównym naszej Ligi została Grupa Atlas Tours. W związku z tym pełna nazwa Ligi to: Amatorska Liga Piłki Siatkowej Atlas Tours.
  3. Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy amatorskimi męskimi drużynami grającymi w piłkę siatkową.
  4. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.
  5. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje Rada Ligi (skład Rady w zakładce kontakt), której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek oraz rozpatrywanie ewentualnych spraw spornych czy protestów. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy jej członków. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne.